KD Miền Bắc (04).6275.2488
KD Miền Nam (08).3512.5839
KD Miền Bắc
KD Miền Nam
KD Miền Bắc  
KD Miền Nam
Số lượng SP 0
Đến giỏ hàng

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Dong Quang Group Trần Anh Tuấn diện kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Phủ Chủ Tịch

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc  Dong Quang Group Trần Anh Tuấn diện kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Phủ Chủ Tịch

 Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc  Dong Quang Group Trần Anh Tuấn diện kiến lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Phủ Chủ Tịch.Ngày 01/04/2015 là một mốc son trên con đường hội nhập và phát triển của Dongquang group, là ngày toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn vinh dự và tự hào với sự kiện chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn đón nhận Bảng Vàng " Doanh nhân xuất sắc trên mặt trận kinh tế ". Đơn vị đón nhận cup vàng " Thương hiệu Việt Nam uy tín chất lượng "

Cùng ngày tại Phủ chủ tịch trước  lãnh đạo Đảng và nhà nước, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Dongquang group Trần Anh Tuấn được vinh dự, đại diện thay mặt cho toàn thể các Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu của 3 miền đất nước đọc diễn văn báo cáo thành tích đã đạt được trong hoạt động sản xuất , kinh doanh, những đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế của đất nước....

 

 

Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao tặng kỷ vật cho Đồng Chí Trần Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc "Doanh nhân Xuất Sắc trên Mặt Trận Kinh Tế"

Mrs Nguyen Thi Doan Vice President of Republic of Socialist Vietnam awarded for souvenir to CEO Tran Anh Tuan "THE EXCELLENT BUINISSMAN ON THE ECONOMIC FRONT"

 


 
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn thay mặt các doanh nhân xuất sắc, doanh nghiệp tiêu biểu 3 miền: Bắc, Trung, Nam đọc báo cáo thành tích trước lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ Chủ Tịch

At the Presidential Palace before the Party and Leaders, CEO Tran Anh Tuan representative on behalf of all the typical enterprises speech reported achievement.
Video phát biểu của Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn tại buổi lễ:


 

 

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan chụp ảnh kỷ niệm tại Phủ Chủ Tịch nước cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc 3 miền Bắc, Trung, Nam

Mrs Nguyen Thi Doan Vice President of Republic of Socialist Vietnam took photograph at the Presidential Palace with representative of typical enterprise.

 

 Bà Bùi Thanh Huyền giám đốc Kinh doanh đại diện đơn vị nhận Cup, Bằng khen công nhận doanh nghiệp tiêu biểu "Thương hiệu Việt Nam Uy Tín Chất Lượng"

Mrs. Bui Thanh Huyen Business Director  received the Gold  cup "THE QUALITY REPUTATION VIETNAMESE BRAND".

Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn nhận bằng khen Bảng vàng "Doanh nhân xuất sắc trên mặt trận kinh tế"

CEO Tran Anh Tuan received  the Gold  board " THE EXCELLENT BUINISSMAN ON THE ECONOMIC FRONT".

 Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Anh Tuấn cùng đại diện Anh Chị Em lãnh đạo - Đoàn thanh niên của đơn vị tại lễ nhận Cup, Bằng khen

CEO Tran Anh Tuan took photographs at the ceremony with Dongquang Group leader Team and  Youth group.

 

 

Bài viết khác